Paluu Vaparetken ITK'08 esityksen etusivulle

Opettajat verkkoyhteisöllistä toimintakulttuuria luomassa

Teachers in Social Web - Empowering Way of Cooperation and Collaboration
Vaparetki-verkosto: Anne Rongas, Jukka Holmala, Jari Sjölund, Aki Heino ja Esko Lius.

Opettajien arjen työssä ajan ja paikan kahleet ovat näihin asti estäneet jopa saman talon sisällä syntyvää yhteistyötä. Vuonna 2006 toteutetusta Opekon Mobiilipedagogiikan kurssista sai alkunsa vapaamuotoinen uusia toimintatapoja ja mobiilia pedagogiikkaa etsivä Vaparetki-verkosto. Verkosto toimi aluksi keskenään, kurssilla sattumalta samaan pöytään istuneiden kuuden ihmisen alulle laittaman blogin kautta (http://mobiilit.wordpress.com/). Vähitellen blogin kommentointiin liittyivät mukaan työtoverit ja naapuripöytien kurssilaiset.

Syksyllä 2007 perustettu Vaparetken Jaiku-verkostoitumissivusto (mikroblogi, http://jaiku.com/channel/vaparetki) laajensi virtuaalista kahvipöytää alun kuudesta osallistujasta yli viidenkymmenen hengen ryhmäksi – ilman, että osallistujia olisi seulottu millään kriteereillä. Merkittävällä tavalla uutta näköalaa keskusteluun ovat tuoneet muun muassa tutkijat ja työelämän aikuiskouluttajat. Verkoston virtuaalisuus mahdollistaa valtakunnanlaajuisen osallistumisen ja osallisuuden. Välimatka ei enää ole yhteiskehittelyn este.

Teemoina Vaparetki-verkoston työskentelyssä ovat mobiilin pedagogiikan näkökulmista tarkasteltuina: oppiminen, kasvatus, opetus- ja ohjaustyön käytänteet, työvälineet ja toimintatavat. Verkostoitumiseen kuuluu myös verkostojen verkostoituminen, esimerkiksi sulava yhteistoiminta Sosiaalinen media oppimisen tukena -verkoston kanssa (http://sometu.ning.com/).

Vaparetki-verkosto käyttää sosiaalisen median palveluita. Tärkeimpänä kokoavana vuorovaikutusvälineenä toimii Jaiku-mikroblogi (http://jaiku.com/channel/vaparetki). Erilaisilla sosiaalisen webin työvälineillä syntynyttä informaatiota kootaan internetissä yhteen ja ohjataan uutissyötteiden avulla – näin esimerkiksi Vaparetken Jaiku-kanava kokoaa ja julkistaa verkoston jäsenten yksityisiä blogimerkintöjä.

Seminaareissa ja tapahtumissa Jaiku-kanava toimii raportoimisen väylänä. Samalla voidaan välittää vaikkapa valokuvia tilaisuudesta sekä tallettaa ja jakaa aiheeseen liittyviä linkkejä sosiaalisten kirjanmerkkien avulla. Ohjelmien ja palveluiden käytössä on aktiivisesti ja yhteistyössä etsitty työtä helpottavia ja ajankäyttöä säästäviä välineitä.

Merkittäväksi työntekoa keventäväksi ”palveluksi” on osoittautunut verkoston tarjoama kaveriapu. Vaparetken-verkostosta löytyy valtava ihmisten tiedoista ja taidoista koostuva tietopankki, johon voi aina turvautua, jos oma tietämys ei riitä.

Verkoston avulla voimaannutaan ja saadaan potkua omaan arkeen. Verkoston spontaani laajeneminen ja itseorganisoituminen ilman varsinaista johtajuutta tai varainkäyttöä osoittavat inhimillisen pääoman ja sosiaalisen median toimivuuden.

Paluu Vaparetken ITK'08 esityksen etusivulle