Opettajat sosiaalisesti webissä - uusi toimintakulttuuri elää ja voi hyvin

Teachers in Social Web - Empowering Way of Cooperation and Collaboration
Paluu Vaparetken ITK'08 esityksen etusivulle

Vaparetki-verkosto
Anne Rongas, Miehikkälä
Jukka Holmala, Oulu
Jari Sjölund, Turku
Aki Heino, Rauma
Esko Lius, Vantaa

"Verkko tarjoaa mahdollisuuden ajan ja paikan rajojen ylittämiseen." Tätä iskulausetta on toistettu jo toistakymmentä vuotta etätyön, verkko-opetuksen ja muun Internetiä hyödyntävän toiminnan erityispiirteenä.

Opettajien arjen työssä ajan ja paikan kahleet ovat näihin asti estäneet jopa saman talon sisällä syntyvää yhteistyötä. Vuonna 2006 toteutetusta Opekon mobiilipedagogiikan kurssista sai alkunsa vapaamuotoinen uusia verkostomaisia toimintatapoja ja mobiilia pedagogiikkaa etsivä Vaparetki-verkosto. Verkosto toimi aluksi keskenään, kurssilla sattumalta samaan pöytään istuneiden kuuden ihmisen alulle laittamassa Vaparetki-blogissa (http://mobiilit.wordpress.com/). Vähitellen blogin kommentointiin liittyivät mukaan työtoverit ja naapuripöydän kurssilaiset.

Syksyllä 2007 perustettu Vaparetken Jaiku-verkostoitumissivusto (mikroblogi, http://jaiku.com/channel/vaparetki) laajensi virtuaalista opettajainhuoneen kahvipöytää alun kuudesta osallistujasta viidenkymmenen hengen ryhmäksi – ilman, että osallistujia olisi seulottu millään kriteereillä. Kaikki Vaparetken tutkimusmatkalle osallistuvat eivät enää ole opettajia. Merkittävällä tavalla uutta näköalaa keskusteluun ovat tuoneet muun muassa tutkijat ja työelämän aikuiskouluttajat. Verkoston virtuaalisuus mahdollistaa valtakunnanlaajuisen osallistumisen ja osallisuuden. Välimatka ei enää ole yhteiskehittelyn este.

Teemoina Vaparetki-verkoston työskentelyssä ovat mobiilin pedagogiikan ja yleensä pedagogiikan näkökulmista oppiminen, kasvatus, opetus- ja ohjaustyön käytänteet, työvälineet ja toimintatavat. Verkostoitumiseen kuuluu myös verkostojen verkostoituminen, esimerkiksi sulava yhteistoiminta Sosiaalinen media oppimisen tukena -verkoston kanssa (http://sometu.ning.com/).

Työtä helpottavia välineitä ja kaveriapua

Vaparetki-verkosto käyttää sosiaalisen median palveluita. Tärkeimpänä kokoavana vuorovaikutusvälinenä toimii Jaiku-mikroblogi (http://jaiku.com/channel/vaparetki). Tarpeen mukaan käytetään blogeja ja wikejä. Blogit soveltuvat keskusteluun ja kannanottoihin. Wikien avulla voidaan luoda yhdessä jäsenneltyjä sisältökokonaisuuksia. Erilaisilla sosiaalisen webin työvälineillä verkostossa ja sen toimijoiden tuottamana syntynyttä informaatiota kootaan yhteen ja ohjataan uutissyötteiden avulla - näin esimerkiksi Vaparetken Jaiku-kanava kokoaa ja julkistaa verkoston jäsenten yksityisiä blogimerkintöjä. Seminaareissa ja tapahtumissa Jaiku-kanava toimii raportoimisen väylänä. Samalla voidaan välittää esimerkiksi valokuvia tilaisuudesta sekä tallettaa ja jakaa aiheeseen liittyviä linkkejä sosiaalisten kirjanmerkkien avulla.

Ohjelmien ja palveluiden käytössä on aktiivisesti ja yhteistyössä etsitty työtä helpottavia ja ajankäyttöä säästäviä välineitä. Merkittäväksi työntekoa keventäväksi ”palveluksi” on osoittautunut verkoston tarjoama kaveriapu. Vaparetken-verkostosta löytyy valtava ihmisten tiedoista ja taidoista koostuva tietopankki, johon voi aina turvautua, jos oma tietämys ei riitä. Esimerkiksi Jaiku-kanavan kautta asiantuntevat neuvot ovat saatavilla usein muutamassa minuutissa, ja aina vähintään saman päivän aikana. Riittää, kun kirjoittaa pulmansa Jaiku-kanavan sivulle.

Toimintaa

Käytännössä opettajien ja muiden verkoston jäsenten vapaamuotoinen yhteistoiminta tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita:
• verkostoon kuuluva jakaa löytämiään hyviä linkkejä ja vinkkejä muille,
• verkostoon kuuluva on nopeasti perillä uusista tvt-opetuskäytön asioista,
• ihmiset muistuttavat toisiaan ajankohtaisista asioista,
• verkoston jäseniltä voi pyytää ja saada nopeasti apua,
• verkoston jäsenet jakavat käyttökokemuksia mm. palveluista ja laitteista,
• verkoston jäsenten kautta voi löytää yhteyden hengenheimolaiseen, johon muutoin ei olisi tutustunut,
• virtuaalisen yhteistyön avulla verkostossa jaetaan, luodaan ja kehitellään yhteisiä opetusaineistoja sekä
• verkostossa käydään pedagogista keskustelua ja vinkataan ajankohtaisista tieteellisistä tutkimuksista ja näiden lisäksi
• verkostossa käydään aktiivisesti arvokeskustelua, joka on virinnyt Internet-maailman lieveilmiöitten ja informaatiotulvan pohjalta.

Arviointia

Verkoston avulla voimaannutaan ja saadaan potkua omaan arkeen. Verkoston spontaani laajenemine ja itseorganisoituminen ilman varsinaista johtajuutta tai varainkäyttöä osoittavat inhimillisen pääoman ja sosiaalisen median toimivuuden. Vaparetki-verkoston toiminnassa mihinkään ei ole käytetty erikseen rahaa, eikä toiminnan organisoitumiseen ole myöskään tarvittu muodollisia kokouksia. Toiminta sinällään palkitsee ja innostaa ihmisiä osallistumaan.

Paluu Vaparetken ITK'08 esityksen etusivulle