Yksi tapaus, joka ei oikein ole lähtenyt toimimaan:


Eräs opettaja on ollut mukana hankkeissa, joiden päämääränä on saada Suomessa ja maailmalla tehtyjä hyviä oppimisaihioita peruskoulujen opetttajien tietoisuuteen ja sitä kautta käyttöön.

Nyt ollaan taas aloittamassa uutta hanketta, jossa on tarkoitus koota yhteistä indeksiä näistä aihioista. Mukaan liitetään myös metatietoja. Tämän indeksisivuston avulla opettajien olisi helppo löytää ja ottaa käyttöön tarvitsemiaan aihioita.

Tuntuu, että on jonkin verran epäilyä siitä, että mahtavatko opettajat kuitenkaan niitä aihioita tuolta aktiivisesti etsiä ja vielä ottaa käyttöön.

Heitin ajatuksen, että entä jospa tuossa hyödynnettäisiinkin sosiaalista webbiä! Voisivatko aihioita kokeilleet heittää lyhuitä kommentteja ja kokemuksia esimerkiksi Jaikuun? Jaikussa kirjoittaminen on helppoa, eikä edellytä mitään kovin analyyttistä otetta tai tyhjentäviä perusteluja.

Kommenteilla varustettuja vinkki- ja linkkilistoja on tosin perustettu ennenkin, mutta usein ne ovat toimineet juuri niin kauan kuin on ollut tarjolla rahoitusta. Olisivatko nyt nämä uudet välineet sellaisia, että aihioidenkin levittämiseen saataisiin uutta yhteisöllisyyttä?

Kommentteja:

  • Aihioiden arviointi ja vinkkien työstäminen ovat työtä. Työstä pitää maksaa asianmukainen korvaus, lisätyöstä lisäkorvaus.
  • Taidanpa olla perehtynyt hiukan samanlaiseen oppimisaihioprojektiin, ja muistan jääneeni miettimään, mitä olisi pitänyt tehdä toisin, että se olisi oikeasti tuonut kestäviä tuloksia: olisi pitänyt olla enemmän yhdistäviä tekijöitä kuin kiinnostus verkko-opetukseen, joka sekin voi monilla perustua enimmäkseen työkomennukseen, ei sisäiseen motivaatioon. Toki, jos tekisin uusien sosiaalisen webin mahdollisuuksien ja tuotosten arviointia ja rikastamista tuntipalkalla, voisi tulosta syntyä, vaikkei sisäistä paloa juuri olisikaan - ainakin niin kauan kuin palkka juoksee.